Weddings by Phùng Đình Huy

Midsummer Night's Dream | Giấc Mộng Đêm Hè - Ngọc Tuyết & Danfort

“Ở kinh thành Athens của Hy Lạp, người ta tin rằng vào giữa Đêm Hè, nếu đi vào rừng, bạn sẽ gặp được tình yêu chân chính của cuộc đời mình; và, khi đó, các thần tiên trong rừng sẽ là người ban phước lành cho tình yêu chân thành của hai người…” 

Midsummer Night's Dream | Giấc Mộng Đêm Hè - Ngọc Tuyết & Danforth 
Weddings by Phùng Đình Huy 
www.weddingsbyphungdinhhuy.com 
Hotline: 0908-500-003 
Venue: Metropole Wedding & Convention Center 
Photos: Jake Long

#weddingsbyphungdinhhuy #TuyetAndDanfort #MidsummerNightsDream