Weddings by Phùng Đình Huy

Young And Beautiful - Mường Thanh | Trúc Nhân & Đăng Khoa

Có lẽ, điều đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân chính là có được một ai đó để tin yêu…
và, điều tuyệt vời nhất khi trưởng thành chính là bước vào lễ đường cùng với người-bạn-thanh-xuân ngày ấy…

Young And Beautiful - Mường Thanh Cần Thơ | Trúc Nhân & Đăng Khoa
Weddings by Phùng Đình Huy www.weddingsbyphungdinhhuy.com Hotline: 0908-500-003 
Venue: Mường Thanh Cần Thơ 
Photos by Bo

#YoungAndBeautiful #TrucNhanAndDangKhoa #weddingsbyphungdinhhuy