Weddings by Phùng Đình Huy

the Fate of Love - Nikko Saigon | Phương & Trinh

Có nhiều lúc, tình yêu lại chính là một thứ hoàn toàn thuộc về định mệnh. Thời khắc đó, khoảnh khắc đó, không sớm không muộn, mà là lúc thích hợp nhất - người vốn được định mệnh lựa chọn từ đầu - sẽ xuất hiện...

the Fate of Love - Nikko Saigon | Phương & Trinh
www.weddingsbyphungdinhhuy.com
Hotline: 0908 - 500 - 003
Venue: Nikko Saigon
Photos by Uy Dũng

#theFateofLove # PhuongAndTrinh
#weddingsbyphungdinhhuy