Weddings by Phùng Đình Huy

Keep Calm and Kiss Me - Park Royal Saigon | Trung & Dung

"Yêu & cưới thật ra cũng giống như việc hai người ngồi trên một con thuyền, phải thật bình tĩnh để vững vàng tay lái, nhưng cũng phải cân bằng mọi thứ để có thể tận hưởng cho hết cảm giác ngọt ngào!"

So, KEEP CALM and KISS ME !

Keep Calm and Kiss Me - Trung & Dung 
Park Royal Saigon 01/2013
Weddings by Phùng Đình Huy
Hotline: 0908-500-003
Photographer: Nam Quản (One Wedding)