Weddings by Phùng Đình Huy

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè - Nikko Hotel Saigon | Đông Thụ & Quỳnh Trang

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè - Nikko Hotel Saigon | Đông Thụ & Quỳnh Trang

Một buổi tiệc ngoài trời xanh mướt và ngọt ngào - nhẹ nhàng và lãng mạn như tính cách của hai nhân vật chính trong ngày vui ấy.

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè - Đông Thụ & Quỳnh Trang
Weddings by Phùng Đình Huy
www.weddingsbyphungdinhhuy.com 
Hotline: 0908-500-003 
Venue: Nikko Hotel Saigon 
Photos by Jake Long & Uy Dũng
#SummerInClosedEyes #DongThuAndQuynhTrang #weddingsbyphungdinhhuy