Weddings by Phùng Đình Huy

To The Moon And Back - Riverside Palace | Trâm & Luyện

Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải chạy được 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó sẽ có tổng chiều dài bằng khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng và quay ngược trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là lời yêu đó đang được tính bằng cả cuộc đời...

to the Moon and back - Riverside Palace | Trâm & Luyện
Weddings by Phùng Đình Huy
www.weddingsbyphungdinhhuy.com
Hotline: 0908-500-003 
Venue: Riverside Palace
Photos by Uy Dũng

#totheMoonandBack #TramAndLuyen #weddingsbyphungdinhhuy