Weddings by Phùng Đình Huy

Tháng Năm Rự Rỡ - Intercontinental Saigon | Hiền & Hùng

Tháng Năm Rực Rỡ - InterContinental Saigon | Hiền & Hùng

‘ Chàng trai ấy lần đầu tiên nắm tay tôi không nói những lời hoa mỹ mà chỉ nói với tôi rằng nếu em lựa chọn anh, việc duy nhất anh cần em làm cho anh là hãy luôn tin tưởng anh…’

Và như thế, câu chuyện về Những ngày tháng rực rỡ nhất, của Hiền và Hùng, từ đó bắt đầu…

Tháng Năm Rực Rỡ - Hiền & Hùng
Weddings by Phùng Đình Huy
www.weddingsbyphungdinhhuy.com 
Hotline: 0908-500-003 
Venue: InterContinental Saigon 
Photos by Uy Dũng

#weddingsbyphungdinhhuy #ThangNamRucRo
#HienAndHung