Weddings by Phùng Đình Huy

N&A - Intercontinental Saigon | Ngọc & Ardavan

Khi ấn tượng đến tự sự giản đơn nhưng tinh tế, tự nhiên nhưng cũng thật hài hoà và trang nhã …

N&A - InterContinental Saigon | Ngọc & Ardavan
Weddings by Phùng Đình Huy www.weddingsbyphungdinhhuy.com Hotline: 0908-500-003 
Venue: InterContinental Saigon
Photos by Uy Dũng & Tường Nguyễn

#NandA #NgocAndArdavan #weddingsbyphungdinhhuy